Data & Video for moving objects 


Het doel van het onderzoek was de stimulering van elektrisch vervoer in Nederland en de omslag naar elektrisch vervoer binnen de RWS organisatie zelf.

Lees meer over dit project waarmee Rijkswaterstaat  een E-mobility Award gewonnen heeft.