Data & Video for moving objects 

CAPTURE

Sensoren

Alles is meetbaar. Voor praktisch alle fysische grootheden zijn sensoren beschikbaar om de waarde van de grootheid te kunnen bepalen. Tijd, afstanden, snelheid, lineaire bewegingen, hoekbewegingen, hoekversnellingen, druk en temperatuur in gassen en vloeistoffen, oppervlakte temperaturen, materiaalkrachten, G-krachten, debiet, luchtsnelheden, enzovoorts. Sensoren worden aangesloten op een dataverwerker of datalogger voor opslag of verzending van de gemeten waarden of andere verwerking.

Databussen

In veel machines en voertuigen worden al metingen verricht door sensoren waarvan de meetwaarden al beschikbaar zijn op een databus zoals bijvoorbeeld CAN. Voorts bevat de databus vaak aanvullende gegevens die andere electronische componenten al op de databus hebben geplaatst. Ook hiervan kan gewenste informatie worden gelezen en geleid naar een dataverwerker of datalogger voor opslag, verzending of verdere verwerking.

Video en audio

Videobeelden en audio kunnen worden vastgelegd via camera's op de voertuigen of machines. Videobeelden van bewegende onderdelen, van de bestuurder(s), van de omgeving en situaties rondom het object, gezien vanuit het object. Ook beelden van externe bewegende of vaste standpunten kunnen worden vastgelegd.

Synchronisatie

Alle data, van sensoren en databussen, wordt gesynchroniseerd met de video- en audioregistratie waarna een allerlei verwerking kan plaatsvinden van analyse, DVD productie of broadcasting.

 


Metingen via sensoren


+Gegevens van databussen
+    

Video & audio   

Gesynchroniseerde
data & video/audio