Data & Video for moving objects 

VERKEERSOPLEIDINGEN


Voor de klanten van rijopleiders is de wens veelal om de chauffeurs zuiniger en veiliger te leren rijden met als doel om de brandstofkosten, schadekosten en het imago positief te beïnvloeden. Er kunnen substantiële  besparingen gerealiseerd worden door opleidingen, zeker als ze ondersteund worden door de apparatuur van Movilog.

Door nauwkeurige registratie van allerlei gegevens neemt de efficiëntie van de cursussen toe, de cursussen worden aantrekkelijker voor de cursist, door monitoring worden resultaten beter zichtbaar

De flexibiliteit en grenzeloze mogelijkheden van de systemen kunnen "blackbox" functionaliteiten worden gecombineerd met de wensen van verkeersopleiders.

Gebruik van Movilog apparatuur als blackbox ter registratie van ongevallen of gedrag, biedt tegelijk een trainingsgereedschap ter voorkoming van ongevallen en verandering van gedrag, 

 Meer toepassingen 

 • Opname van G-sensoren in drie richtingen
 • Registratie van GPS route met Google Maps projectie
 • Koppeling met voertuig data(CAN)bus
 • Videobeelden van diverse camera's gesynchronseerd met data
 • Audio opname voor registratie van instructies
 • Uitgebreide analyse voor instructeur en cursist
 • Videofilm productie met gegevensprojectie voor DVD of Youtube
 • Statistische berekeningen voor structurele vlootverbeteringen


Verkeersopleiders gebruiken de apparatuur van Movilog voor ondersteuning bij rijopleidingen in alle mogelijke soorten: 

 • Rijscholen voor jong volwassenen, de "gewone" rijopleiding.
 • Voortgezette rijopleidingen voor vrachtwagenchauffeurs van grote transportondernemingen.
 • Extra rijopleidingen voor vertegenwoordigers en andere weggebruikers van grote of kleinere organisaties.
 • Verplichte periodieke nascholing aan vracht- en buschauffeurs.
 • Gedetailleerd diepteonderzoek bij directiechauffeurs, politie- en andere voorrangsbestuurders en VIP-beveiligers.